Diversen

Poepgrafiek: zijn we het haasje?

Er is er weer een, een nieuwe poepgrafiek: de wekelijkse cijfers van het RIVM over hoeveel corona er in de plee belandt. Cijfers t/m 20 september.
Feitelijke bevindingen:

– In een week dat gemeten besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen ongeveer verdubbelden, steeg de gemeten hoeveelheid virus in het riool met 15%, die ligt nu op het niveau van het minigolfje in de zomer. Ze ligt op 22 procent van de piek eind maart.

– In de eerste week van september verdubbelde de hoeveelheid corona in het riool, in de tweede week van september steeg die dus met 15%.

– Het aantal plekken waar RIVM-medewerkers afdalen in het riool is recentelijk fors uitgebreid, en dat kan betekenen dat cijfers uit het verleden nu onbetrouwbaar gaan blijken te zijn (bijvoorbeeld omdat er bij minder meetpunten aannames zijn gemaakt over extrapolatie naar heel Nederland die achteraf niet blijken te kloppen – shit happens, met excuses voor de woordspeling).

Voor conclusies ben ik veel te dom. Volgende week blijkt of er, nu allerlei andere cijfers wederom verdubbelen, in het riool – met nu dus een uitgebreid aantal meetpunten – ook sprake gaat zijn van een verdubbeling. Zo ja, dan zijn we qua exponentiele groei het haasje. Zo nee, dan eerder een konijn.

Mijn gekozen waardering € -